Засідання Експертно-перевірної комісії

12 січня 2017 року відбулось засідання експертно-перевірної комісії з порядком денним:

1. Звіт про роботу ЕПК за 2016 рік та завдання на 2017 рік.

2. Звіт голови ЕК Департапенту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації про стан впорядкування документів постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу).

3. Удосконалення роботи експертів з документами, які подаються на розгляд Експертно-перевірній комісії Держархіву області відповідно до нормативно-правових вимог законодавства України.

4. Рогляд документів, поданих до ЕПК від архівних установ області.

2017-01-12