Архів - on line

Шановні дослідники!

Продовжуючи ініціативу проекту «Архів - on line», який створений забезпечити вільний доступ до цифрових копій архівних документів, Державний архів Хмельницької області розпочинає їх розміщення на своєму сайті із актуального нині періоду Української революції 1917-1921 рр.

В головному меню, натиснувши на рубрику «Архів - on line» перед Вами відкриється перша сторінка із класифікацією фондів, які зберігаються в архіві. При виборі хронологічних меж фондів Ви маєте можливість побачити загальну інформацію (№ та назва фонду). Після натиску на назву фонду відкривається наступна сторінка – «Описи», де розміщено інформацію про цей опис (№ опису, анотація складу документів, кількість одиниць зберігання, крайні дати, кількість цифрових копій). Після натиску на анотацію складу документів опису справ з’являються заголовки справ, далі натиснувши - з’являться цифрові копії архівних документів. Вони є частиною Цифрового фонду користування Державного архіву й зберігаються в форматі «JPG» або «PDF».

 

ФОНДИ ПЕРІОДУ ДО 1917 РОКУ

Ф. 17, Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція), Ф. 17, 641 од зб., 1739–1919 рр. Фонд–колекція, утворена внаслідок об’єднання кількох однотипних за походженням фондів. З ХІV ст. на територї Поділля (спочатку Подільського воєводства Речі Посполитої, з 1793 р. – Подільської губернії Російської імперії) діяли римсько-католицькі костьоли, які підпорядковувались Подільській римсько-католицькій духовній консисторії (з 1798). В метричних книгах костьолів реєструвались народження, шлюб та смерть парафіян, також костьолами проводився щорічний облік – складались списки парафіян. За декретом УРСР від 22 січня 1919 р. ці функції перейшли до відділів реєстрації актів цивільного стану (РАЦСів) місцевих органів влади. 

17-1-1

17-1-2

17-1-3

17-1-4

17-1-5

17-1-6

17-1-7 Ч.1

17-1-7 Ч.2

17-1-7 Ч.3

17-1-10

17-1-11

17-1-12

17-1-13

17-1-14

17-1-15

17-1-16

17-1-17

17-1-18

17-1-19

17-1-20

17-1-21

17-1-22

17-1-23

17-1-24

17-1-25

17-1-26

17-1-27

17-1-28

17-1-29

17-1-30 Ч.1

17-1-30 Ч.2

17-1-30 Ч.3

17-1-31

17-1-31 Ч.1

17-1-31 Ч.2

17-1-32

17-1-33

17-1-34 Ч.1

17-1-34 Ч.2

17-1-34 Ч.3

17-1-38

17-1-39

17-1-40

17-1-41

17-1-42

17-1-43

17-1-44

17-1-45

17-1-48

17-1-49

17-1-50

17-1-58

17-1-59

17-1-60

17-1-61

17-1-62

17-1-63

17-1-64

17-1-65

17-1-66

17-1-67

17-1-68

17-1-69

17-1-70

17-1-71

17-1-72 Ч.1

17-1-72 Ч.2

17-1-73 Ч.1

17-1-73 Ч.2

17-1-74

17-1-75

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Опис 1 - 1
Опис 1 - 2 Опис 1 - 3 Опис 1 - 4 Опис 1 - 5 Опис 1 - 6 Опис 1 - 8 Опис 1 - 9 Опис 1 - 11 Опис 1 - 12 Опис 1 - 13 Опис 1 - 14 Опис 1 - 15 Опис 1 - 16 Опис 1 - 17 Опис 1 - 18 Опис 1 - 19 Опис 1 - 20Ф-29 Проскурівський магістрат, 758 од. зб., 1797–1861 рр.  Губернський магістрат в 1796-1797 рр. був вищою посадовою інстанцією для міських магістратів. Міський магістрат складався з двох колегій: ради на чолі з бургомістром (загальне управління, розгляд цивільних справ) та лави на чолі з війтом (розгляд кримінальних справ). До ради обиралися райці (не більше 12 осіб), до лави – лавники (не більше 3 осіб). Магістрати займалися розподілом земель, збором податків, розглядом кримінальних та цивільних справ, а також виконували нотаріальні функції. З утворенням в 30-40 рр. ХІХ століття міських 34 дум, перетворились в чисто судові органи, які судовою реформою 1896 р. були ліквідовані.

Опис 1 - 22 Опис 1 - 23 Опис 1 - 24 Опис 1 - 25 Опис 1 - 26 Опис 1 - 27 Опис 1 - 28 Опис 1 - 29

Опис 1 - 31 Опис 1 - 32 Опис 1 - 33 Опис 1 - 34 Опис 1 - 35 Опис 1 - 36 Опис 1 - 37 Опис 1 - 38

Опис 1 - 39 Опис 1 - 40 Опис 1 – 41 Опис 1 – 41 Ч.1 Опис 1 – 42 Опис 1 – 43 Опис 1 – 44 Опис 1 – 44  Ч.1 Опис 1 – 45 Опис 1 – 46 Опис 1 – 47 Опис 1 – 48 Опис 1 – 49 Опис 1 – 50 Опис 1 – 51 Опис 1 – 52

Опис 1 – 53 Опис 1 – 54 Опис 1 – 55 Опис 1 – 56 Опис 1 – 56 Ч.1 Опис 1 – 57 Опис 1 – 58 Опис 1 – 66

Опис 1 – 67 Опис 1 – 69 Опис 1 – 73 Опис 1 – 74 Опис 1 – 75 Опис 1 – 76

 

Ф-132 Кам’янецька міська дума, 4453 од. зб., 1814–1919 рр. Кам’янець-Подільська міська дума створена відповідно до указу Сенату від 9 жовтня 1837 р. „Про перебудову міського управління в містах Кам’янціПодільському, Житомирі і Балті”, Проскурівська – за положенням від 18 лютого 1846 р. Були виборними органами місцевого самоврядування. У виборах голови та гласних думи брали участь жителі міст – власники нерухомого майна. Думи складалися зі столів: розпорядчого, господарського та бухгалтерського. Дума наглядала за збором податків, розподілом міських коштів, виділенням земельних ділянок, видачею свідоцтв на право торгівлі та промислів; забезпечувала набір рекрутів. Ліквідовані в 1875 р. „Городовим положенням” від 16 червня 1870 р.

132-1-1132-1-2132-1-3132-1-4132-1-5132-1-8132-1-9132-1-10132-1-12132-1-13132-1-16132-1-17132-1-18132-1-20132-1-239132-1-314132-1-315132-1-316132-1-317132-1-318132-1-323132-1-324132-1-403132-1-416132-1-429132-1-431132-1-433132-1-438132-1-439132-1-440132-1-441132-1-442132-1-443132-1-445132-1-446132-1-447132-1-448132-1-449132-1-450132-1-451132-1-452132-1-454132-1-455132-1-456132-1-457132-1-458132-1-459132-1-460132-1-461132-1-462132-1-463132-1-464

132-1-465132-1-466132-1-467132-1-468132-1-469132-1-470132-1-471132-1-480132-1-484132-1-492132-1-504132-1-508132-1-509132-1-526132-1-530132-1-532132-1-536132-1-537132-1-538132-1-548

132-1-549132-1-550132-1-551132-1-552132-1-553132-1-554132-1-555132-1-556132-1-557132-1-558

132-1-559132-1-560132-1-561132-1-562132-1-563132-1-564132-1-565132-1-566132-1-567132-1-568

132-1-569132-1-570132-1-571

 

Ф. 226, Подільська казенна палата53329 од. зб., 1795–1919 рр. Описи, покажчикдофонду. Рос., пол., укр. мови. Утворена 1 травня 1796 р. Була губернським органом Міністерства фінансів по Департаменту державного казначейства. Відала обліком населення, державного майна, рекрутськими справами. Казенна палата складалась із загального присутствія до якого входили голова, радники, губернський контролер, губернський казначей та асесори (один чи два у відповідності до штату). До структури палати в першій половині ХІХ ст. входили відділення: ревізьке, лісове, шинкових (питних) зборів, контрольне, казначейське. При палаті також існувала канцелярія, чиновники з особливих доручень, наглядачі з помічниками для нагляду за торгівлею акцизного тютюну, ревізори для нагляду за дотриманням правил в цукровому виробництві, архітектор для нагляду за будівництвом підконтрольних палаті споруд, присяжні. Фінансові реформи 1838 та 1863 рр. дещо скоротили функції палати та змінили її структуру. Ліквідована 1919 р. Фонд І категорії.

* Фонд постраждав внаслідок пожежі в архівосховищі Кам’янець-Подільського міського державного архіву. Доступ до документів тимчасово обмежений. Врятовані документи знаходяться в процесі ідентифікації та реставрації. 

226-79-2965 Т.1226-79-2965 Т.2226-79-2967а226-79-2969226-79-2970226-79-2971226-79-2972226-79-2973226-79-2974226-79-2975226-79-2976226-79-2983226-79-3005226-79-3010226-79-3011226-79-3012226-79-3020226-79-3041226-79-3042226-79-3047226-79-3052226-79-3059226-79-3063226-79-3064226-79-3190226-79-3193226-79-3194226-79-3195226-79-3226226-79-3227226-79-3258

226-79-3295, 3296, 3327, 3517, 6098 Ч.1, Ч.2, Ч.3

 

Ф. 315, Подільська духовна консисторія 13508 од. зб., 1795–1920 рр. Утворена на підставі указу Катерини ІІ від 12 квітня 1795 р. Була виконавчим органом Подільського єпархіального управління. Складалося з присутствія та канцелярії. Члени присутствія завідували столами. Канцелярію очолював секретар, який спрямовував діяльність всіх п’яти столів: розпорядчого, шлюборозвідного, господарського, землевпорядного та судового. Консисторія збирала відомості про бажаючих зайняти місце священика чи бути постриженим у чернецтво, видавала парафіям церковні документи (метричні книги, сповідальні та клірові відомості, дошлюбні опитування) та стежила за їх веденням, наглядала за станом церков та монастирів. Ліквідована декретом Ради народних комісарів України від 22 січня 1919 р. „Про відокремлення держави від церкви”. 

315-1-6661 Ч.1315-1-6661 Ч.2315-1-6661 Ч.3315-1-6662 Ч.1315-1-6662 Ч.2315-1-6662 Ч.3315-1-6662 Ч.4315-1-6675 Ч.1315-1-6675 Ч.2315-1-6675 Ч.3315-1-6675 Ч.4315-1-6709 Ч.1315-1-6709 Ч.2315-1-6709 Ч.3315-1-6709 Ч.4315-1-6775 Ч.1315-1-6775 Ч.2315-1-6775 Ч.3315-1-6788 Ч.1315-1-6788 Ч.2315-1-6788 Ч.3315-1-6788 Ч.4315-1-6788 Ч.5315-1-6788 Ч.6315-1-6788 Ч.7315-1-6809 Ч.1315-1-6809 Ч.2315-1-6809 Ч.3315-1-6862 Ч.1315-1-6862 Ч.2315-1-6862 Ч.3315-1-6862 Ч.4315-1-6862 Ч.5315-1-6862 Ч.6315-1-6863 Ч.1315-1-6863 Ч.2315-1-6863 Ч.3315-1-6863 Ч.4315-1-6863 Ч.5315-1-6863 Ч.6315-1-6863 Ч.7315-1-6863 Ч.8315-1-6875 Ч.1315-1-6875 Ч.2315-1-6875 Ч.3315-1-6875 Ч.4315-1-6875 Ч.5315-1-6875 Ч.6315-1-6875 Ч.7315-1-6875 Ч.8315-1-6875 Ч.9315-1-6719315-1-6993 Ч.1315-1-6993 Ч.2315-1-6993 Ч.3315-1-6993 Ч.4315-1-6993 Ч.5315-1-7257 Ч.1315-1-7257 Ч.2315-1-7257 Ч.3315-1-7257 Ч.4315-1-7257 Ч.5315-1-7257 Ч.6315-1-7257 Ч.7315-1-7257 Ч.8315-1-7257 Ч.9315-1-7344 Ч.1

315-1-7344 Ч.2315-1-7344 Ч.3315-1-7515 Ч.1315-1-7515 Ч.2315-1-7515 Ч.3315-1-7515 Ч.4315-1-7515 Ч.5315-1-7515 Ч.6315-1-7515 Ч.7315-1-7515 Ч.8315-1-8053 Ч.1315-1-8053 Ч.2315-1-8053 Ч.3315-1-8053 Ч.4315-1-8053 Ч.5 315-1-8815 Ч.1 315-1-8815 Ч.2 315-1-8815 Ч.3 315-1-8815 Ч.4