Архів - on line

Шановні дослідники!

Продовжуючи ініціативу проекту «Архів - on line», який створений забезпечити вільний доступ до цифрових копій архівних документів, Державний архів Хмельницької області розпочинає їх розміщення на своєму сайті із актуального нині періоду Української революції 1917-1921 рр.

В головному меню, натиснувши на рубрику «Архів - on line» перед Вами відкриється перша сторінка із класифікацією фондів, які зберігаються в архіві. При виборі хронологічних меж фондів Ви маєте можливість побачити загальну інформацію (№ та назва фонду). Після натиску на назву фонду відкривається наступна сторінка – «Описи», де розміщено інформацію про цей опис (№ опису, анотація складу документів, кількість одиниць зберігання, крайні дати, кількість цифрових копій). Після натиску на анотацію складу документів опису справ з’являються заголовки справ, далі натиснувши - з’являться цифрові копії архівних документів. Вони є частиною Цифрового фонду користування Державного архіву й зберігаються в форматі «JPG» або «PDF».

 

ФОНДИ ПЕРІОДУ ДО 1917 РОКУ

Ф. 17, Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція), Ф. 17, 641 од зб., 1739–1919 рр. Фонд–колекція, утворена внаслідок об’єднання кількох однотипних за походженням фондів. З ХІV ст. на територї Поділля (спочатку Подільського воєводства Речі Посполитої, з 1793 р. – Подільської губернії Російської імперії) діяли римсько-католицькі костьоли, які підпорядковувались Подільській римсько-католицькій духовній консисторії (з 1798). В метричних книгах костьолів реєструвались народження, шлюб та смерть парафіян, також костьолами проводився щорічний облік – складались списки парафіян. За декретом УРСР від 22 січня 1919 р. ці функції перейшли до відділів реєстрації актів цивільного стану (РАЦСів) місцевих органів влади. 

17-1-1

17-1-2

17-1-3

17-1-4

17-1-5

17-1-6

17-1-7 Ч.1

17-1-7 Ч.2

17-1-7 Ч.3

17-1-10

17-1-11

17-1-12

17-1-13

17-1-14

17-1-15

17-1-16

17-1-17

17-1-18

17-1-19

17-1-20

17-1-21

17-1-22

17-1-23

17-1-24

17-1-25

17-1-26

17-1-27

17-1-28

17-1-29

17-1-30 Ч.1

17-1-30 Ч.2

17-1-30 Ч.3

17-1-31

17-1-31 Ч.1

17-1-31 Ч.2

17-1-32

17-1-33

17-1-34 Ч.1

17-1-34 Ч.2

17-1-34 Ч.3

17-1-38

17-1-39

17-1-40

17-1-41

17-1-42

17-1-43

17-1-44

17-1-45

17-1-48

17-1-49

17-1-50

17-1-51 71-1-52          

17-1-58

17-1-59

17-1-60

17-1-61

17-1-62

17-1-63

17-1-64

17-1-65

17-1-66

 

 

 

17-1-67

17-1-68

17-1-69

17-1-70

17-1-71

17-1-72 Ч.1

17-1-72 Ч.2

17-1-73 Ч.1

17-1-73 Ч.2

17-1-74

17-1-75

17-1-81

17-1-82 Ч.1

17-1-82 Ч.2

17-1-83

17-1-84 Ч.1

17-1-84 Ч.2

17-1-85

17-1-86

17-1-87

17-1-88

17-1-89

17-1-90

17-1-91

17-1-92

17-1-94

17-1-95

17-1-96

17-1-97

17-1-98

17-1-99

17-1-100

17-1-101

17-1-102

17-1-103

17-1-104

17-1-105

17-1-106

17-1-107

17-1-108

17-1-109

17-1-110

17-1-111

17-1-112

17-1-113

17-1-390 17-1-391 17-1-392 17-1-505 Ч.1 17-1-505 Ч.2

 

17-2-88

17-2-89

17-2-91 Ч.1

17-2-91 Ч.2

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

ОПИС 79
* Фонд постраждав внаслідок пожежі в архівосховищі Кам’янець-Подільського міського державного архіву. Доступ до документів тимчасово обмежений. Врятовані документи знаходяться в процесі ідентифікації та реставрації. 
Ф. 226, Подільська казенна палата53329 од. зб., 1795–1919 рр. Описи, покажчикдофонду. Рос., пол., укр. мови. Утворена 1 травня 1796 р. Була губернським органом Міністерства фінансів по Департаменту державного казначейства. Відала обліком населення, державного майна, рекрутськими справами. Казенна палата складалась із загального присутствія до якого входили голова, радники, губернський контролер, губернський казначей та асесори (один чи два у відповідності до штату). До структури палати в першій половині ХІХ ст. входили відділення: ревізьке, лісове, шинкових (питних) зборів, контрольне, казначейське. При палаті також існувала канцелярія, чиновники з особливих доручень, наглядачі з помічниками для нагляду за торгівлею акцизного тютюну, ревізори для нагляду за дотриманням правил в цукровому виробництві, архітектор для нагляду за будівництвом підконтрольних палаті споруд, присяжні. Фінансові реформи 1838 та 1863 рр. дещо скоротили функції палати та змінили її структуру. Ліквідована 1919 р. Фонд І категорії.

2958

2959

2965 Т.1

2965 Т.2

2967а

2969

2970

2971

2972

2973

2974

2975

2976

2983

3005

3010

3011

3012

3020

3041

3042

3047

3052

3059

3063

3064

3190

3193

3194

3195

3226

3227

3258

3295

3296

3327

3395

3396

3397

3517

6098 Ч.1

Ч.2

Ч.3

3576

3577

3626

3797

3813

3938

4916

ОПИС 80

437

569

887

893

966

970

972

1020

1022

1023

1024

1025

1036

1044

1046

1060

1070

1073

1078

1092

1096

1097

1103

1105

1106

1130

1179

1352

1354

1357

1683

2077

2078

2084

 

 

 

 

 

 

Ф. 315, Подільська духовна консисторія 13508 од. зб., 1795–1920 рр. Утворена на підставі указу Катерини ІІ від 12 квітня 1795 р. Була виконавчим органом Подільського єпархіального управління. Складалося з присутствія та канцелярії. Члени присутствія завідували столами. Канцелярію очолював секретар, який спрямовував діяльність всіх п’яти столів: розпорядчого, шлюборозвідного, господарського, землевпорядного та судового. Консисторія збирала відомості про бажаючих зайняти місце священика чи бути постриженим у чернецтво, видавала парафіям церковні документи (метричні книги, сповідальні та клірові відомості, дошлюбні опитування) та стежила за їх веденням, наглядала за станом церков та монастирів. Ліквідована декретом Ради народних комісарів України від 22 січня 1919 р. „Про відокремлення держави від церкви”. 

6661 Ч.1

6661 Ч.2

6661 Ч.3

6662 Ч.1

6662 Ч.2

6662 Ч.3

6662 Ч.4

6675 Ч.1

6675 Ч.2

6675 Ч.3

6675 Ч.4

6707 Ч.1

6707 Ч.2

6707 Ч.3

6709 Ч.1

6709 Ч.2

6709 Ч.3

6709 Ч.4

6731 Ч.1

6731 Ч.2

6731 Ч.3

6736 Ч.1

6736 Ч.2

6736 Ч.3

6736 Ч.4

6775 Ч.1

6775 Ч.2

6775 Ч.3

6788 Ч.1

6788 Ч.2

6788 Ч.3

6788 Ч.4

6788 Ч.5

6788 Ч.6

6788 Ч.7

6809 Ч.1

6809 Ч.2

6809 Ч.3

6862 Ч.1

6862 Ч.2

6862 Ч.3

6862 Ч.4

6862 Ч.5

6862 Ч.6

6863 Ч.1

6863 Ч.2

6863 Ч.3

6863 Ч.4

6863 Ч.5

6863 Ч.6

6863 Ч.7

6863 Ч.8

6875 Ч.1

6875 Ч.2

6875 Ч.3

6875 Ч.4

6875 Ч.5

6875 Ч.6

6875 Ч.7

6875 Ч.8

6875 Ч.9

6719

6993 Ч.1

6993 Ч.2

6993 Ч.3

6993 Ч.4

6993 Ч.5

7257 Ч.1

7257 Ч.2

7257 Ч.3

7257 Ч.4

7257 Ч.5

7257 Ч.6

7257 Ч.7

7257 Ч.8

7257 Ч.9

7344 Ч.1

7344 Ч.2

7344 Ч.3

7515 Ч.1

7515 Ч.2

7515 Ч.3

7515 Ч.4

7515 Ч.5

7515 Ч.6

7515 Ч.7

7515 Ч.8

8053 Ч.1

8053 Ч.2

8053 Ч.3

8053 Ч.4

8053 Ч.5

8815 Ч.1

8815 Ч.2

8815 Ч.3

8815 Ч.4

 

 

 

 

Ф. 685, Подільська римо-католицька духовна консисторія, 2044 од. зб., 1796–1922 рр. Описи. Пол., рос. мови. Заснована згідно з указом Сенату від 22 квітня 1798 р. Безпосередньо підпорядковувалась Римсько-католицькій духовній колегії у Санкт-Петербурзі. Адміністративно підпорядковувалась Луцько-Житомирській дієцезії. Складалась з правління та канцелярії. Кожен член правління завідував окремим відділом (столом). Канцелярію очолював секретар, який координував діяльність столів. Секретар призначався міністром внутрішніх справ. Інспектор і чиновники канцелярії перебували на державній службі. Суду консисторії підлягали як духовні, так і світські особи. Перші за посадові правопорушення, другі – за незаконні шлюби та інші проступки проти віри. Ліквідована декретом РНК України від 22 січня 1919 р. Фонд І категорії

685-3-246