Регіональні програми


Додаток

до програми

 

 

ЗАХОДИ

обласної програми розвитку архівної справи на 2018 – 2021 роки

 

Напрям діяльності

 

Назва заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)

У тому числі за роками

(тис. грн.)

Джерело фінансу-вання

2018

2019

2020

2021

Обласний бюджет

(тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Забезпечення належного рівня пожежної безпекибудівель (приміщень) Державного архіву області

1.1. Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (технічне переоснащення) автоматичної системи газового пожежогасіння, пожежної сигналізації, передавання тривожних сповіщень, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (корпус № 1)

Державний архів області

2018-2021

30,0

30,0

-

-

-

30,0

1.2. Капітальний ремонт (технічне переоснащення) автоматичної системи газового пожежогасіння, пожежної сигналізації, передавання тривожних сповіщень, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (корпус № 1)

2200,0

-

2200,0

-

-

2200,0

1.3. Встановлення модуля цифрового GSMавтодозвону (МЦА-GSM) та виведення сигналів КПП автоматичної пожежної сигналізації корпусів № 1 та № 2 на пульт централізованого пожежного спостереження

5,0

5,0

-

-

-

5,0

1.4. Забезпечення цілодобового пожежного спостереження у будівлях (приміщеннях) архіву

64,5

11,7

15,6

17,6

19,6

64,5

1.5. Технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації у будівлях (приміщеннях) архіву

30,0

6,0

7,0

8,0

9,0

30,0

1.6. Придбання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), запірної арматури (засувок) пожежних кранів, інших матеріалів, засобів та обладнання для забезпечення пожежної безпеки будівель (приміщень) архіву

 

50,0

25,0

25,0

-

-

50,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.7. Встановлення сертифікованих протипожежних дверей у приміщеннях архіву (архівосховища, електрощитові, котельня)

Державний архів області

2018-2021

190,0

90,0

-

100,0

-

190,0

1.8. Технічне переоснащення електричних мереж (електроустановок) у будівлях (приміщеннях) архіву із заміною лічильників електроенергії (згідно ПУЕ та інших нормативно-правових актів)

180,0

90,0

90,0

-

-

180,0

2. Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду у Державному архіві області

2.1. Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію (технічне переоснащення) систем кондиціюван-ня і вентиляції повітря в архівосховищах корпусів № 1 та № 2

Державний архів області

2018-2021

190,0

190,0

-

-

-

190,0

2.2. Утеплення корпусу № 1 шляхом заміни вікон у архівосховищах та інших приміщеннях на енергозберігаючі

380,0

380,0

-

-

-

380,0

2.3. Реставраціядокументів, що постраждали внаслідок пожежі у Кам’янець-Подільському міському архіві у 2003 році:

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Придбання спеціальних засобів, матеріалів та обладнаннядля реставрації, ремонту, консервації, підшивання документів Національного архівного фонду

52,0

10,0

12,0

14,0

16,0

52,0

2.3.2. Придбання картонних коробок архівних (картону палітурного) для організації зберігання документів Національного архівного фонду

110,0

25,0

25,0

30,0

30,0

110,0

2.4. Покращення технічних параметрів мережевого файлового сховища фонду користування

150,0

-

-

150,0

-

150,0

2.5. Здійснення заходів щодо створення комплексної системи технічного захисту інформації в автоматизованих системах архіву

60,0

-

60,0

-

-

60,0

2.6. Заходи із забезпечення охорони будівель (приміщень) архіву

870,0

-

270,0

290,0

310,0

870,0

Всього:

 

 

 

4561,5

862,7

2704,6

609,6

384,6

4561,5

 

 

Заступник директора архіву – начальник відділу

 

забезпечення збереженості документів                                                                                                                                                 О.Войтович